PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych uzyskanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest firma KJK Krzysztof Kownacki z siedzibą przy ul. księdza Zygmunta Goliana 4"B" w Wieliczce (kod pocztowy: 32-020), tel.: 602 461 722, adres e-mail: kjk@kjk.pl.

Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: PUODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.